با ما

در تماس باشید...

آدرس ما

تهران

۹۸۹۰۳۵۵۷۳۰۰
یافت آباد-بلوارالغدیر
info@Charkhekala.com

اصفهان

۹۸۹۰۳۷۵۵۷۳۰۰
خیابان شریعتی، مجتمع کیمیا

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: ۱۰ صبح تا ۶ بعدازظهر
پنجشنبه: ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر
جمعه: ۱۲ ظهر تا ۴ بعدازظهر